Monday, March 4, 2024
15 GLOBAL MEDIA AWARDS
ADVERTISEMENT
Iresipi: Isityu senyama yegusha somthandizidlo

Iresipi yesityu senyama yegusha somthandi wezidlo

UMethoa Zita ongumthandizidlo osakhulayo upheka ekumgangatho omnye wenye yeeshefu ezaziwa kakhulu zaseMzantsi Afrika (SA), kodwa unako ngokunjalo ukwenza isityu sembiza engunopotyi ongavimba ixhekwazi lisifa ngamehlo.

Ipasta yesibindi senkomo yeshefu enguMbombi

iPasta yesibindi senkomo yeshefu enguMbombi

UMbonani Daniel Mbombi uyaziwa ngokwabelana nowonkewonke ngeeresipi zemveli zakhe kwikhasi leInstagram yaye le shefu ingusaziwayo nomkhulisi wegama leshishini lakhe upapashe incwadi yokupheka yakhe yokuqala ethi, ‘African Bite’. Khawuyizame ipasta yakhe...