Thursday, February 22, 2024
15 GLOBAL MEDIA AWARDS
ADVERTISEMENT
Ukusebenzisa amathuba kumsebenzele umfuyi waseNW

Ukuzama inhlanhla kumsizile umfuyi waseNorth West

Ngesikhathi uMnuz Zwelinzima Mkhuzangwe exoshwa esikoleni, wabona ithuba lokugxila kwezolimo ayenzela zona njengetoho kwagcina sekuyinto ayithandayo. Ukholwa ukuthi onke amaphupho abalulekile futhi angafezeka.

UShelembe ubeke izingadi kwelinye izinga

UShelembe ubeke izingadi kwelinye izinga

Akuthathanga isikhathi esitheni ukuthi ibhizinisi likaNksz Lungile Shelembe aliqale liyingadi encane lidlondlobale. Namhlanje, lo mlimi ozifelayo ngezingadi, usengamele izingadi ezingu-250 eXobho, KwaZulu-Natali.

Kusegazini kuNgalavu ukutshala ukudla

Kusegazini kuNgalavu ukutshala ukudla

Usejovekile ngezolimo, okuyingakho uMnuz Solwethu Ngalavu waKwaZulu-Natali, esephokophele ukukhulisa ibhizinisi lakhe lezolimo futhi akhuthaze intsha ukuthi ingene kwezolimo ukulungisa nenkinga yokushoda kokudla eMzansi.

Oletha ushintsho: uThamaga ubuyekeza impumelelo

Oletha ushintsho: uThamaga ubuyekeza impumelelo

Imenenja ehhovisi likaMengameli neleSikhulu esiPhezulu kwi-African Farmers Association of South Africa (i-AFASA), iklonyelisiwe ngomsebenzi omuhle ewenzayo ekuhlanganiseni imigomo nokukhankasa ukuze kuthuthuke ezolimo ezweni.

Uthando lwezolimo lwenza uMkhize angalali

Uthando lwezolimo lwenza uMkhize angalali

Kwesinye isikhathi akuzona izinkinga ezenza uqwashe ebusuku kodwa yizinto osuke ubona ukuthi zingenzeka. Yiso lesi isimo esibheken noMnuz Andile Mkhize ongakwazi ukuyeka ukucabanga ngezinto afisa ukuzenza ngesikhathi eqhuba umsebenzi wakhe...

Page 1 of 6 1 2 6